2988640669_2_9_0KEIYlmf


الصور جبل تيزرانتغرار.مطحان الشوقر. ماء السبع.الكف المختار.باب القرن.الفدان.اعنصردولاسن.تعشاش.مزلولي.ملعب الخيل.أجلبنة.أحريق.الكوربة دلهودي.أفرط فوذن.العنصر دنقيقبين.الهرى.جمع مولاي عبد القادر. الحجرة الممسوخة.سيدي بومنجال.الصراط.الجوامع.الحجرة مولاي عبد القادر.العيون.أفرط العيون.الهوة الغرفة.ادكوك.اللرزالقوي.الهوة دانسيف.القرن.الكف أبديك.الحافة.تينتوف.المذبح.المغابرلت.